หอเกียรติยศ - Casual 12

อันดับผู้เล่นสูงสุด

รางวัลประจำวันจาก 2022-06-25

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Kids Next Door

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
zapeta

นักปล้นสะดมประจำวัน
Kids Next Door

นักปล้นสะดมประจำวัน
Nobb von Nord

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Unjustified Killer